Etageadskillelse

Indblæsning af Rockwool Hulrumsfyld i etageadskillelsen sker fra loftsiden. På den måde udføres arbejdet uden synlige huller i eksisterende loft. Et eventuelt lerindskud i bjælkekonstruktionen forhindrer ikke en effektiv efterisolering.

I mange huse er isolering af etageadskillelsen mellem stue og kælder også muligt. Isoleringen giver højere overfladetemperatur på loft og gulv, hvilket fjerner træk og fodkulde.

Hvis loftrummet benyttes til beboelse, er der et særligt brandkrav til etageadskillelsen. Ved efterisolering af etageadskillelser mod uventileret tagrum, bør fugtbalancen beregnes eller ventilation etableres.

Se eventuelt også vore infosider om hulmursisolering og loftisolering.

 
 
Carl Nielsen Facadepuds ApS  Kongensgade 43  9293 Kongerslev  Telefon 98 33 18 22