Loftisolering

Det vigtigste sted at sørge for en god og tidssvarende isolering er på loftet.

Hvis der er dårlige adgangsforhold og lav taghældning, kan efterisoleringen med fordel ske ved udlægning af Rockwool Loftsgranulat.

Den eksisterende isolering bevares, men den skal som regel udbedres eller rettes til, før efterisoleringen udføres.

En total isoleringstykkelse på 250-350 mm bør tilstræbes.

Se eventuelt også vore infosider om isolering af etageadskillelser og hulmursisolering

 
 
Carl Nielsen Facadepuds ApS  Kongensgade 43  9293 Kongerslev  Telefon 98 33 18 22